Šta je zapravo socijalno preduzetništvo?

ili da li je moguće funkcionisati po surovnim zakonima tržišta, a ne biti surov.

TOP